FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ
İnformasiya Texnologiyaları
Proqram mühəndisliyi
Mobil Texnologiyalar
E-biznes
Animasiya qrafikaları
Robototexnika və mexanika
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji
Enerji səmərəliyi sahəsində tədqiqat
Kosmos və telekommunikasiya
Biotexnologiyalar
Tibbi proqram təminatı həlləri
LED Texnologiyalar